Výkazy2017

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)