Výkazy2017

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)