Výkazy2017

E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování

Pozn.: Případné změny budou zveřejněny později.