Výkazy2017

E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Na základě rozhodnutí porady vedení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18.7. 2017 a 12.12. 2017 byly provedeny úpravy v metodice i původně navrženém obsahu výkazu E7 „Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely“, a to konkrétně tyto:
      o   V metodice jsou doplněny jasné definice u problematických parametrů
      o   Je umožněno hlásit data i vyplněním standardního výkazu / formuláře, tedy hlásit nejen přímo datovou dávkou.

Vzhledem k objektivním potížím s přípravou exportu takto strukturovaných dat, které doložila velká část nemocnic ČR, a vzhledem k tomu, že se daří v dané oblasti získávat jiné objektivní zdroje dat, rozhodla porada vedení MZ ČR prodloužit kompletní výjimku z hlášení výkazu pro zpravodajské jednotky do konce r. 2018 a dát tak prostor k technické přípravě hlášení. Sběr dat za rok 2017, který bude probíhat v roce 2018, bude tedy u tohoto výkazu plošně nepovinný. ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

Dobrovolný sběr výkazů E7 proběhne v řádném termínu sběru ekonomických výkazů, tj. od 1. 4. 2018.