Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2018 Květen
03.05. TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 8. vydání (originál 2017) (Klasifikace)
2018 Březen
16.03. MKN 10 Interaktivní výukový program (Klasifikace)
2018 Únor
23.02. Narození a zemřelí do 1 roku 2016 (Zdravotnická statistika)
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - 01/18)
2017 Prosinec
21.12. Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2016 (Zdravotnická statistika)
13.12. Psychiatrická péče 2016 (Zdravotnická statistika)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018) (Klasifikace)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018) (Klasifikace)
11.12. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018) (Klasifikace)
2017 Listopad
24.11. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 (Aktuální informace - 09/17)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2016 (Aktuální informace - 08/17)
22.11. Asistovaná reprodukce v České republice 2015 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnická ročenka České republiky 2016 (Ročenky)
10.11. Zemřelí 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnictví ČR: Personální kapacity 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnictví ČR: Lůžkový fond 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Zdravotnická dopravní služba 2016 (Aktuální informace - 11/17)
10.11. Lázeňská péče 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Ekonomické výsledky nemocnic 2016 (Zdravotnická statistika)
10.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 07/17)
10.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2016 (Aktuální informace - 02/17)
10.11. Odměňování v českém zdravotnictví 2016 (Aktuální informace - E02/17)
10.11. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 (Aktuální informace - E01/17)
02.11. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010–2016 (Aktuální informace - 06/17)
02.11. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016 (Aktuální informace - 05/17)
02.11. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2010–2016 (Aktuální informace - 04/17)
02.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 03/17)
2017 Říjen
11.10. Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016 (Aktuální informace - K34/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2016 (Aktuální informace - K33/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2016 (Aktuální informace - K31/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2016 (Aktuální informace - K29/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2016 (Aktuální informace - K28/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K27/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K26/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K25/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K24/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2016 (Aktuální informace - K23/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2016 (Aktuální informace - K22/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K20/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2016 (Aktuální informace - K19/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016 (Aktuální informace - K18/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016 (Aktuální informace - K17/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K15/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K14/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K13/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K12/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2016 (Aktuální informace - K11/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2016 (Aktuální informace - K10/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K09/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K06/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K05/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2016 (Aktuální informace - K04/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2016 (Aktuální informace - K03/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K02/17)
10.10. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016 (Zdravotnická statistika)
03.10. Novotvary 2015 (Zdravotnická statistika)
2017 Září
21.09. Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2016 (Zdravotnická statistika)
2017 Červenec
20.07. Rodička a novorozenec 2014–2015 (Zdravotnická statistika)
10.07. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 01/17)
2017 Červen
29.06. Vrozené vady u narozených v roce 2013–2014 (Zdravotnická statistika)
28.06. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2016 (Zdravotnická statistika)

podle Edice

podle Tématické řady