Hlavní

Novinky

Přehled obsahuje publikační výstupy vydané za posledních 12 měsíců.

2019 Září
27.09. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2018 (Aktuální informace - A04/19)
12.09. Základní přehled epidemiologické situace ve výskytu tuberkulózy v ČR v roce 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červenec
12.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A03/19)
10.07. Lázeňská péče 2018 (Zdravotnická statistika)
2019 Červen
06.06. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A02/19)
06.06. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 (Aktuální informace - A01/19)
2018 Prosinec
17.12. Pitvy a toxikologická vyšetření prováděná na odděleních soudního lékařství 2017 (Zdravotnická statistika)
12.12. Potraty 2016 (Zdravotnická statistika)
10.12. Lékárenská péče 2017 (Aktuální informace - A09/18)
10.12. Zemřelí 2017 (Zdravotnická statistika)
07.12. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2017 (Zdravotnická statistika)
2018 Listopad
21.11. Psychiatrická péče 2017 (Zdravotnická statistika)
21.11. Asistovaná reprodukce v České republice 2016 (Zdravotnická statistika)
21.11. Zdravotnická ročenka České republiky 2017 (Ročenky)
13.11. Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017 (Aktuální informace - R02/18)
06.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2017 (Aktuální informace - A06/18)
06.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2017 (Aktuální informace - A03/18)
2018 Říjen
31.10. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2011–2017 (Aktuální informace - A08/18)
29.10. Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2017 (Zdravotnická statistika)
26.10. Odměňování v českém zdravotnictví 2017 (Aktuální informace - E02/18)
26.10. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 (Aktuální informace - E01/18)
23.10. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2011–2017 (Aktuální informace - A07/18)
19.10. Lůžkový fond 2017 (Zdravotnická statistika)
19.10. Ekonomické výsledky nemocnic 2017 (Zdravotnická statistika)