HlavníNovinky

Novinky - Aktuální informace

2017 Říjen
11.10. Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016 (K34/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2016 (K33/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2016 (K32/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2016 (K31/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru lékárenská péče za období 2007–2016 (K30/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2016 (K29/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2016 (K28/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2016 (K27/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016 (K26/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2016 (K25/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2016 (K24/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2016 (K23/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2016 (K22/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2016 (K20/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2016 (K19/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016 (K18/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016 (K17/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2016 (K15/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2016 (K14/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2016 (K13/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2016 (K12/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2016 (K11/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2016 (K10/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016 (K09/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016 (K06/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016 (K05/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2016 (K04/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2016 (K03/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2016 (K02/17)
2017 Červenec
10.07. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2016 (AI01/17)
2016 Prosinec
30.12. Činnost zařízení transfuzní služby v České republice v roce 2015 (15/16)
29.12. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 (14/16)
29.12. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2015 (13/16)
28.12. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2009–2015 (11/16)
2016 Listopad
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2015 (10/16)
23.11. Činnost záchytných stanic v roce 2014 (09/16)
15.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 (08/16)
15.11. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2009–2015 (07/16)
15.11. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v letech 2014 a 2015 (03/16)
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled mortalitních dat ČR z listu o prohlídce zemřelého 2004–2015
06.11. Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–201
06.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko (HDS) za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru soudní lékařství za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015
02.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007-2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2015
01.11. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2015
01.11. Zdravotnická dopravní služba 2015 (05/16)
01.11. Zdravotnická záchranná služba 2015 (04/16)
01.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2015 (02/16)
01.11. Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení ČR v letech 2006–2015 (01/16)