HlavníNovinky

Novinky - Aktuální informace

2018 Říjen
11.10. Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2017 (R01/18)
08.10. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 (A05/18)
2018 Září
27.09. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 (A04/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2017 (K36/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2017 (K32/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2017 (K23/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2017 (K19/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2017 (K16/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2017 (K10/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2017 (K33/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2017 (K31/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2017 (K29/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017 (K28/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2017 (K27/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017 (K26/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2017 (K24/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2017 (K22/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2017 (K20/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017 (K18/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017 (K17/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2017 (K15/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2017 (K14/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2017 (K13/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2017 (K12/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2017 (K11/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017 (K09/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2017 (K08/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017 (K06/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017 (K05/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2017 (K04/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2017 (K03/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017 (K01/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2017 (K02/18)
2018 Červenec
03.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017 (A02/18)
2018 Únor
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (A01/18)
2017 Listopad
24.11. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 (09/17)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2016 (08/17)
10.11. Zdravotnická dopravní služba 2016 (11/17)
10.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2016 (07/17)
10.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2016 (02/17)
10.11. Odměňování v českém zdravotnictví 2016 (E02/17)
10.11. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2016 (E01/17)
02.11. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2010–2016 (06/17)
02.11. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016 (05/17)
02.11. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2010–2016 (04/17)
02.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016 (03/17)