HlavníNovinky

Novinky - Aktuální informace

2019 Červenec
12.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 (A03/19)
2019 Červen
06.06. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 (A02/19)
06.06. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 (A01/19)
2018 Prosinec
10.12. Lékárenská péče 2017 (A09/18)
2018 Listopad
13.11. Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2017 (R02/18)
06.11. Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2017 (A06/18)
06.11. Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2017 (A03/18)
2018 Říjen
31.10. Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v ČR v letech 2011–2017 (A08/18)
26.10. Odměňování v českém zdravotnictví 2017 (E02/18)
26.10. Personální kapacity v českém zdravotnictví v r. 2017 (E01/18)
23.10. Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2011–2017 (A07/18)
11.10. Stručný přehled údajů z Národního kardiochirurgického registru za období 2007–2017 (R01/18)
08.10. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 (A05/18)
2018 Září
27.09. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 (A04/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2017 (K36/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2017 (K32/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2017 (K23/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2017 (K19/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická záchranná služba za období 2007–2017 (K16/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2017 (K10/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra za období 2007–2017 (K33/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2017 (K31/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tkáňová banka za období 2007–2017 (K29/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017 (K28/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2017 (K27/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017 (K26/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2017 (K24/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2017 (K22/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2017 (K20/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017 (K18/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017 (K17/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2017 (K15/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2017 (K14/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2017 (K13/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2017 (K12/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2017 (K11/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017 (K09/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2017 (K08/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017 (K06/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017 (K05/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2017 (K04/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2017 (K03/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017 (K01/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2017 (K02/18)