HlavníNovinky

Novinky - Ambulantní péče

2017 Říjen
11.10. Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016 (Aktuální informace - K34/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2016 (Aktuální informace - K31/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2016 (Aktuální informace - K28/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K27/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K26/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2016 (Aktuální informace - K23/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2016 (Aktuální informace - K22/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K20/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2016 (Aktuální informace - K19/17)
11.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2016 (Aktuální informace - K18/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2016 (Aktuální informace - K17/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2016 (Aktuální informace - K15/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2016 (Aktuální informace - K14/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K13/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K12/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2016 (Aktuální informace - K11/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K09/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K06/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K05/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2016 (Aktuální informace - K04/17)
10.10. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2016 (Aktuální informace - K02/17)
10.10. Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2016 (Zdravotnická statistika)