HlavníNovinky

Novinky - Ambulantní péče

2018 Září
24.09. Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2017 (Aktuální informace - K36/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2017 (Aktuální informace - K32/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2017 (Aktuální informace - K23/18)
24.09. Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2017 (Aktuální informace - K19/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru domácí zdravotní péče za období 2007–2017 (Aktuální informace - K31/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko za období 2007–2017 (Aktuální informace - K28/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pracovní lékařství za období 2007–2017 (Aktuální informace - K27/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru logopedie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K26/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2017 (Aktuální informace - K22/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2017 (Aktuální informace - K20/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2017 (Aktuální informace - K18/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé za období 2007–2017 (Aktuální informace - K17/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2017 (Aktuální informace - K15/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2017 (Aktuální informace - K14/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru radiační onkologie, klinická onkologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K13/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K12/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2017 (Aktuální informace - K11/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K09/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2017 (Aktuální informace - K08/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K06/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K05/18)
21.09. Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2017 (Aktuální informace - K04/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K01/18)
20.09. Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2017 (Aktuální informace - K02/18)