HlavníNovinky

Novinky - Návykové látky

2018 Červenec
03.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - 02/18)
2018 Únor
15.02. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2017 (Aktuální informace - 01/18)
2017 Listopad
24.11. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2016 (Aktuální informace - 09/17)
24.11. Činnost záchytných stanic v roce 2016 (Aktuální informace - 08/17)
02.11. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2016 (Aktuální informace - 05/17)
02.11. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2016 (Aktuální informace - 03/17)