HlavníNovinky

Novinky - Návykové látky

2019 Červenec
12.07. Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A03/19)
2019 Červen
06.06. Substituční léčba závislosti na opiátech/opioidech v ČR v roce 2018 (Aktuální informace - A02/19)
06.06. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2018 (Aktuální informace - A01/19)
2018 Říjen
08.10. Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2017 (Aktuální informace - A05/18)
2018 Září
27.09. Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2017 (Aktuální informace - A04/18)