HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Zdravotnická statistika
Vrozené vady u narozených v roce 2004
Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2004
Zemřelí 2004
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2003
Ekonomické výsledky nemocnic 2003
Hospitalizovaní 2003
Lázeňská péče 2003
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2003
Lůžková péče 2003
Narození a zemřelí do 1 roku 2003
Nemoci z povolání 2003
Novotvary 2003
Péče o nemocné cukrovkou 2003
Pohlavní nemoci 2003
Potraty 2003
Přenosné nemoci 2003
Psychiatrická péče 2003
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2004
Zdravotnická ročenka Hl. m. Prahy 2004
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2004
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2004
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2004
Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2004
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2004
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2004
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2004
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2004
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2004
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2004
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2004
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2004
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2004
Kardexy
Zdravotnictví ČR 2004 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hl. m. Prahy 2004
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2004
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2004
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2004
Zdravotnictví kraje Vysočina 2004
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2004
Zdravotnictví Libereckého kraje 2004
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2004
Zdravotnictví Olomouckého kraje 2004
Zdravotnictví Pardubického kraje 2004
Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004
Zdravotnictví Středočeského kraje 2004
Zdravotnictví Ústeckého kraje 2004
Zdravotnictví Zlínského kraje 2004
Mimořádné publikace
Analýza orálního zdraví vybraných věkových skupin obyvatel ČR 2003