HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Adresáře
Adresář poskytovatelů lékárenské péče 2012 (k 30.6. 2012)
Adresář poskytovatelů zdravotních služeb v ČR (k 30.6.2012)
Zdravotnická statistika
Asistovaná reprodukce v České republice 2012
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2012
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2012
Ekonomické výsledky nemocnic 2012
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2012
Infekční nemoci 2012
Lázeňská péče 2012
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2012
Lůžková péče 2012
Narození a zemřelí do 1 roku 2012
Péče o nemocné cukrovkou 2012
Pohlavní nemoci 2012
Potraty 2012
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2012
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2012
Psychiatrická péče 2012
Rodička a novorozenec 2012
Síť zdravotnických zařízení 2012
Tuberkulóza a respirační nemoci 2012
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012
Vrozené vady u narozených v roce 2012
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2012
Klasifikace
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)
Ročenky
Zdravotnická ročenka České republiky 2012
Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2012
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Kraje Vysočina 2012
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2012
Zdravotnická ročenka Libereckého kraje 2012
Zdravotnická ročenka Moravskoslezského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Olomouckého kraje 2012
Zdravotnická ročenka Pardubického kraje 2012
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2012
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2012
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2012
Kardexy
Zdravotnictví ČR 2012 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2012
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2012
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2012
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2012
Zdravotnictví Kraje Vysočina 2012
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2012
Zdravotnictví Libereckého kraje 2012
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2012