HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
43/01 - Vrozené vady v roce 2000
42/01 - Gynekologická péče o ženy v roce 2000
41/01 - Zdravotně riziková konzumace alkoholu v ČR (srovnání šetření HIS CR 1999, CIDI 1999 a studie SZÚ 1996)
40/01 - Přenosné nemoci v ČR v roce 2000
39/01 - Situace tuberkulózy v České republice v roce 2000
38/01 - Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2000
37/01 - Sebevraždy v České republice v roce 2000
36/01 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 2000
35/01 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 2000 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů
34/01 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2000
33/01 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2000
32/01 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.2000
31/01 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 2000 ve srovnání s předchozími lety
30/01 - Potraty v roce 2000
29/01 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 2000
28/01 - Vývoj hodnoty investičního majetku zdravotnických zařízení za rok 2000
27/01 - Opotřebení investičního majetku a investice v nemocnicích v roce 2000 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
26/01 - Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2000/2001
25/01 - Vliv sociodemografických proměnných na celkové zdraví podle šetření HIS CR 99
24/01 - Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny krčku stehenní kosti v ČR v letech 1986 - 1999
23/01 - HIS CR 1999 - úrazy ve volném čase
22/01 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za rok 2000
21/01 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 2000
20/01 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za rok 2000
19/01 - Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 2000
18/01 - Úrazy ve volném čase zpracované na základě hospitalizace 1999
17/01 - Věková standardizace ukazatelů v šetření HIS CR 99
16/01 - Zdravotnická zařízení České republiky v roce 2000
15/01 - Zhoubný novotvar prsu u žen
14/01 - Demografická situace v České republice v roce 2000
13/01 - Nově hlášené nemoci z povolání v roce 2000
12/01 - Vývoj mezd ve zdravotnictví v roce 2000
11/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 2000
10/01 - Hospitalizace v odborných léčebných ústavech v roce 1999
09/01 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 2000
08/01 - Onkologická onemocnění u dětí
07/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (2. část)
06/01 - Délka života člověka prožitá ve zdraví (1. část)
05/01 - Novotvary 1999
04/01 - Nemocnice v České republice v roce 2000
03/01 - Leukémie
02/01 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. - III. čtvrtletí 2000
01/01 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1999
80/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek nemocnic rezortu zdravotnictví v letech 1995 - 2000. Struktura nákladů nemocnic v letech 1995 - 2000
79/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. - III. čtvrtletí 2000
78/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. - III. čtvrtletí roku 2000
77/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. - III. čtvrtletí 2000
76/00 - Studium na zdravotnických školách v ČR - školní rok 1999/2000
75/00 - Praktičtí lékaři pro děti a dorost v roce 1999
74/00 - Ekonomická stránka činnosti psychiatrických léčeben v letech 1995 - 1999