HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
73/00 - Ekonomická stránka činnosti lázeňských zařízení v letech 1995 - 1999
72/00 - Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 1999
71/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. pololetí 2000
70/00 - Pracovníci ve zdravotnictví k 31. 12. 1999
69/00 - Dispenzarizace dospělé populace v roce 1999
68/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. pololetí 2000
67/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v I. pololetí 2000
66/00 - Praktičtí lékaři pro dospělé v roce 1999
65/00 - Klíčové údaje o zdraví 2000 - nová publikace EUROSTATu
64/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Celkové hodnocení zdraví (díl X.)
63/00 - Hospitalizovaní v nemocnicích ČR v roce 1999
62/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. pololetí roku 2000
61/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Sociální zdraví (díl IX.)
60/00 - Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 1999
59/00 - Zdravotnická zařízení České republiky v 1. pololetí 2000
58/00 - Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů v roce 1999
57/00 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1999
56/00 - Nemocnice v České republice v 1. pololetí 2000
55/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Platby mimo zdravotní pojištění a zhodnocení zdravotnictví (díl IX.)
54/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Drogy (díl VIII.)
53/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Příjem a Životní podmínky (díl VII.)
52/00 - Celkové výdaje na zdravotnictví v roce 1999
51/00 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za I. čtvrtletí 2000
50/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Emoční pohoda (díl VI.)
49/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dlouhodobá neschopnost (díl V.)
48/00 - Sebevraždy v České republice v roce 1999
47/00 - Lékaři, stomatologové a farmaceuti v rezortu zdravotnictví v roce 1999
46/00 - Ekonomické výsledky nemocnic rezortu zdravotnictví za I. čtvrtletí roku 2000
45/00 - Náklady, výnosy a hospodářský výsledek zdravotnických zařízení za I. čtvrtletí 2000
44/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Dočasná neschopnost (díl VI.)
43/00 - Přenosné nemoci v ČR v roce 1999
42/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Zdravotní potíže (díl V.)
41/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Subjektivně vnímané zdraví (díl IV.)
40/00 - Lékárenská péče v rezortu zdravotnictví v roce 1999
39/00 - Gynekologická péče o ženy v roce 1999
38/00 - Charakteristika lékáren v roce 1999 podle jejich velikostní struktury
37/00 - Tuberkulóza v roce 1999
36/00 - Opotřebení investičního majetku nemocnic k 31.12.1999 podle zřizovatelů a velikostních kategorií
35/00 - Ekonomické, kapacitní a výkonové ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví v roce 1999 ve srovnání s předchozími lety
34/00 - Šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR (HIS CR 1999) Chronická nemocnost (díl III.)
33/00 - Péče o nemocné cukrovkou v České republice v roce 1999
32/00 - Vybrané ukazatele nemocnic rezortu zdravotnictví a ostatních rezortů za rok 1999 podle jejich velikosti a podle zřizovatelů
31/00 - Náklady a výnosy nemocnic za lůžkovou zdravotní péči a za lůžkovou péči celkem v roce 1999
30/00 - Vývoj mezd v nemocnicích rezortu zdravotnictví v roce 1999
29/00 - Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 1999
28/00 - Tržby nemocnic a průměrné \ceny\" výkonového bodu od VZP a ostatních zdravotních pojišťoven v roce 1999
27/00 - Náklady a výnosy nemocnic podle druhu poskytované péče za rok 1999
26/00 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31.12.1999
25/00 - Vývoj výdajů na zdravotnictví v zemích OECD v letech 1970 - 1997
24/00 - Novotvary 1998