HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Důležité zprávy
Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013
Aktuální verze MKN-10 v ČR
Aplikace CUV a REV jsou mimo provoz
Datová schránka ÚZIS ČR
Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků
Informace ke sběru výkazů za rok 2016:
Legislativa týkající se Listu o prohlídce zemřelého (mrtvého)
Aktualizace systému eREG a možná nedostupnost registrů
Data Presentation System - aktualizace dat
Demografická situace v České republice v roce 2011
Dočasné omezení vkládání dat do Národního registru reprodukčního zdraví a Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí
E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016
E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví České republiky 2015
Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu ECHIS 2008
Informace k datovým rozhraním ekonomických výkazů na rok 2016
Informace k Národnímu registru hrazených zdravotních služeb
Informace k Programu statistického zjišťování – lůžkové zařízení (konkretizace)
Informace k Programu statistického zjišťování – nelůžkové zařízení (konkretizace)
Informace k Programu statistického zjišťování – obor Praktický lékař pro dospělé
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé nelůžkové péče
Informace k Programu statistických zjišťování MZ na rok 2016 a 2017
Informace ke sběru výkazů za rok 2015
Informace o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců
Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Informace o úpravách validací v Národním registru novorozenců
Informace pro poskytovatele zdravotních služeb podnikající jako fyzické osoby
Informace pro zájemce o dávkové hlášení do registru NRPATV
Kurz NOR, 24.4.–28.4. 2017, SBĚR A VALIDACE DAT VE SPÁDOVÝCH PRACOVIŠTÍCH NOR
Mgr. Vlasta Mazánková († 22. října 2011)
Migrace uživatelů registru NOR
Nabídka zaměstnání: Administrativní pracovník
Nabídka zaměstnání: Administrátor ICT - junior
Nabídka zaměstnání: Administrátor sběru dat
Nabídka zaměstnání: Asistent/Asistentka týmu
Nabídka zaměstnání: Asistentka sekretariátu ředitele ÚZIS
Nabídka zaměstnání: Bezpečnostní specialista ICT
Nabídka zaměstnání: Databázový analytik
Nabídka zaměstnání: Databázový specialista
Nabídka zaměstnání: Databázový vývojář
Nabídka zaměstnání: Datový správce
Nabídka zaměstnání: DWH analytik / vývojář
Nabídka zaměstnání: Finanční analytik
Nabídka zaměstnání: Finanční manažer operačních programů
Nabídka zaměstnání: IT administrátor
Nabídka zaměstnání: Právník
Nabídka zaměstnání: Právník ÚZIS ČR
Klasifikace
Klasifikace a kódování vzácných onemocnění
Mezinárodní klasifikace nemocí – opravy textů k 1. 3. 2017