HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Sčítání adiktologických služeb 2012
Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011
Setkání Dr. Claudie Stein (WHO) se zástupci MZ ČR a ÚZIS ČR
Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (1. dopis)
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Světový den vrozených vad - 3. března 2015
Světový den vrozených vad - 3. března 2016
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. aktualizované vydání
Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone – obnovení papírových hlášenek (NRULISL)
Výkazy na rok 2014
Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Zdravotnictví krajů České republiky 2013
Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání
Důležité zprávy
Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
Technologická odstávka systému eREG
Upozornění na změny kontaktů Regionálních pracovišť
ÚZIS ČR je pověřen správou NZIS
ÚZIS ČR je správcem NZIS
Vstupy do registrů ÚZIS ČR
Aktuální informace
Zdravotnictví ČR v roce 2015