HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Ročenky
Zdravotnická ročenka Plzeňského kraje 2009
Zdravotnická ročenka Středočeského kraje 2009
Zdravotnická ročenka Ústeckého kraje 2009
Zdravotnická ročenka Zlínského kraje 2009
Zdravotnická ročenka České republiky 2008
Zdravotnická ročenka Hlavního města Prahy 2008
Zdravotnická ročenka Jihočeského kraje 2008
Zdravotnická ročenka Jihomoravského kraje 2008
Zdravotnická ročenka Karlovarského kraje 2008
Zdravotnická ročenka kraje Vysočina 2008
Zdravotnická ročenka Královéhradeckého kraje 2008
Kardexy
Zdravotnictví ČR 2009 ve statistických údajích
Zdravotnictví Hlavního města Prahy 2009
Zdravotnictví Jihočeského kraje 2009
Zdravotnictví Jihomoravského kraje 2009
Zdravotnictví Karlovarského kraje 2009
Zdravotnictví kraje Vysočina 2009
Zdravotnictví Královéhradeckého kraje 2009
Zdravotnictví Libereckého kraje 2009
Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2009
Zdravotnictví Olomouckého kraje 2009
Zdravotnictví Pardubického kraje 2009
Zdravotnictví Plzeňského kraje 2009
Zdravotnictví Středočeského kraje 2009
Zdravotnictví Ústeckého kraje 2009
Zdravotnictví Zlínského kraje 2009
Zdravotnická statistika
Zdravotnictví jako součást národní ekonomiky 2009
Zemřelí 2009
Činnost společných vyšetřovacích a léčebných složek 2008
Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008
Ekonomické informace ve zdravotnictví 2008
Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2008
Infekční nemoci 2008
Lázeňská péče 2008
Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti 2008
Lůžková péče 2008
Narození a zemřelí do 1 roku 2008
Novotvary 2008
Péče o nemocné cukrovkou 2008
Pohlavní nemoci 2008
Potraty 2008
Přehled vybraných kardiochirurgických operací v ČR 2008
Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR 2008
Psychiatrická péče 2008
Rodička a novorozenec 2008
Síť zdravotnických zařízení 2008
Tuberkulóza a respirační nemoci 2008
Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2008
Vrozené vady u narozených v roce 2008
Mimořádné publikace
Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008