HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Aktuální informace
13/98 - Finanční bilance nemocnic za rok 1997 ve srovnání s rokem 1996
12/98 - Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických zařízení v roce 1997
11/98 - Ekonomické výsledky zdravotních pojišťoven za rok 1997
10/98 - Odborné léčebné ústavy v České republice v roce 1997
09/98 - Pohledávky a závazky nemocnic k 31. 12. 1997
08/98 - Porovnání počtu hospitalizovaných pacientů v nemocnicích v roce 1996 a 1997 podle zřizovatelů
07/98 - Struktura nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability ve vztahu k velikosti lůžkového fondu v roce 1997
06/98 - Ekonomické údaje zdravotnických zařízení mimo rezort zdravotnictví
05/98 - Výskyt zdravotních potíží v české populaci podle šetření z roku 1996
04/98 - Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení v roce 1997
03/98 - Lůžková péče v nemocnicích České republiky v roce 1997
02/98 - Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 1995 a 1996
01/98 - Přehled o struktuře nemocnic podle hospodářského výsledku a nákladové rentability za I. - III. čtvrtletí 1997
50 let činnosti ÚZIS ČR
Aktualizace metodiky NRNAR k 1. 7. 2017
Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2012
Aktualizace systému eREG a možná nedostupnost registrů
Data Presentation System - aktualizace dat
Demografická situace v České republice v roce 2011
Dočasné omezení vkládání dat do Národního registru reprodukčního zdraví a Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí
Dotazník WHODAS 2.0 pro samostatné vyplnění
E (MZ) 2-01 a 3-01 - Instruktážní videa a materiály k vyplnění výkazů 2016
E (MZ) 4-01 - Instruktážní video a materiály k vyplnění výkazu 2016
Ekonomické ukazatele ve zdravotnictví České republiky 2015
Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu ECHIS 2008
Hlášení nových položek do Národního registru zdravotnických pracovníků od 2.1.2020 pro poskytovatele zdravotních služeb
Informace k datovým rozhraním ekonomických výkazů na rok 2016
Informace k Národnímu registru hrazených zdravotních služeb
Informace k Programu statistického zjišťování – lůžkové zařízení (konkretizace)
Informace k Programu statistického zjišťování – lůžkové zařízení (konkretizace), 2018
Informace k Programu statistického zjišťování – nelůžkové zařízení (konkretizace)
Informace k Programu statistického zjišťování – nelůžkové zařízení (konkretizace), 2018
Informace k Programu statistického zjišťování – obor Praktický lékař pro dospělé
Informace k Programu statistického zjišťování – obor Praktický lékař pro dospělé, 2018
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé lůžkové péče, 2018
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé nelůžkové péče
Informace k Programu statistického zjišťování – Poskytovatelé nelůžkové péče, 2018
Informace k Programu statistických zjišťování MZ na rok 2016 a 2017
Informace ke sběru výkazů za rok 2015
Informace o doplnění číselníku „VyzivaNovorozence“ v Národním registru novorozenců
Informace o odstávce
Informace o úpravách v Národním registru asistované reprodukce (NRAR)
Informace o úpravách validací v Národním registru novorozenců
Důležité zprávy
Aktualizace MKN-10 s platností od 1. ledna 2013
Aktuální verze MKN-10 v ČR
Aplikace CUV a REV jsou mimo provoz
Datová schránka ÚZIS ČR
Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků
Informace ke sběru výkazů za rok 2016: