HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Nabídka zaměstnání: Specialista na ETL procesy – ETL developer
Nabídka zaměstnání: Specialista pro kódování zdravotních služeb, metodik klinických klasifikací
Nabídka zaměstnání: Specialista zdravotnických klasifikací
Nabídka zaměstnání: Správce ICT
Nabídka zaměstnání: Správce ICT junior
Nabídka zaměstnání: Správce ICT, pracoviště Praha
Nabídka zaměstnání: Správce IKT - junior
Nabídka zaměstnání: Správce IS
Nabídka zaměstnání: Správce IS; pracoviště Praha
Nabídka zaměstnání: Technik ICT
Nabídka zaměstnání: Účetní
Nabídka zaměstnání: Vývojář aplikací
Nabídka zaměstnání: Vývojář webových aplikací
Národní registr hrazených zdravotních služeb
Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru (NOR) – informace pro poskytovatele zdravotních služeb
Nová metodika sběru dat Národního onkologického registru – informace pro poskytovatele zdravotních služeb oborů patologie a cytologie
Odstávka provozu Národního systému hlášení nežádoucích událostí
Omezení provozu registrů a aplikací rezortu zdravotnictví
Omluva za technické potíže při sběru výkazů za rok 2015
Oznámení spuštění Národního registru léčby uživatelů drog
Personální kapacity a odměňování v českém zdravotnictví. Nová data z rezortního statistického šetření za rok 2016
Pozvánka na konferenci DRG restart
Pozvánka na seminář Ukazatele populačního zdraví: nový informační systém pro kraje a města
Prezident Zeman podepsal novelu zákona o zdravotních službách
Připravovaná změna v organizaci sběru dat Národního onkologického registru, NOR
Prodloužení termínu naplnění Národního registru zdravotnických pracovníků ze stran poskytovatelů zdravotních služeb na 15. 6. 2018
Prodloužení termínu sběru pololetních výkazů za rok 2018 na 31. srpna. 2018
Prodloužení termínu sběru výkazu E602 za 1. pololetí 2019
Prodloužení termínu sběru výkazů pro rok 2017 na 15. 6. 2018
Prodloužení termínu sběru výkazů za rok 2018 do 15. května 2019
Ředitel ÚZIS ČR v Otázkách Václava Moravce
Sběr E602–pololetního výkazu o ekonomice lůžkového zařízení za první pololetí roku 2016 proběhne od 1. do 31. srpna
Sčítání adiktologických služeb 2012
Sdělení k Národnímu registru reprodukčního zdraví
Sdělení o odložení platnosti aktualizace číselníku MKN-10, vydaného ke dni 1.4.2011
Setkání Dr. Claudie Stein (WHO) se zástupci MZ ČR a ÚZIS ČR
Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
SNOMED International, členství na rok 2018
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (1. dopis)
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Světový den vrozených vad - 3. března 2015
Světový den vrozených vad - 3. března 2016
Důležité zprávy
Národní registr zdravotnických pracovníků - neregistrovaní PZS v Národním zdravotnickém informačním systému
Národní registr zdravotnických pracovníků versus Roční sběr VÝKAZŮ
Omezení provozu registrů KSRZIS od 18.9.2014 do 22.9.2014
Oznámení o změnách v resortním statistickém zjišťování za rok 2014 a o zpřístupnění nového Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Revize napájení výpočetního systému ÚZIS ČR
Sdělení ÚZIS ČR všem poskytovatelům zdravotní péče k elektronickému systému pro resortní statistická zjišťování
Technická aktualizace MKN-10, říjen 2018
Technologická odstávka systému eREG