HlavníPublikujemePřehledy

Pokročilé vyhledávání

Seznam rozdílů provedených v Závazných pokynech NZIS pro NRAR
SNOMED International, členství na rok 2018
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (1. dopis)
Stručné informace o plánovaném spuštění Národního registru léčby uživatelů drog (2. dopis)
Světový den vrozených vad - 3. března 2015
Světový den vrozených vad - 3. března 2016
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů, 7. aktualizované vydání
Upozornění pro lékaře předepisující léčivé přípravky Subutex a Suboxone – obnovení papírových hlášenek (NRULISL)
Úprava v číselníku „DruhPotratu"
Úpravy registrů NRNAR a NRROD k 6. 6. 2017
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb
Veřejný portál Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb - vylepšená verze
Výkazy na rok 2014
Výkon práv a závazků státu, které vykonávalo KSRZIS přebírá od 1. února 2017 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Zdravotnictví krajů České republiky 2013
Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání
Změna příjmu datových dávek do Národního registru reprodukčního zdraví
ZMĚNA V PROVOZU Národního registru hospitalizovaných, NRHOSP
Důležité zprávy
Technologická odstávka systému eREG
Upozornění na změny kontaktů Regionálních pracovišť
ÚZIS ČR je pověřen správou NZIS
ÚZIS ČR je správcem NZIS
Vstupy do registrů ÚZIS ČR
Aktuální informace
Zdravotnictví ČR v roce 2015