HlavníRegistry a ISDalší registryIS List o prohlídce zemřelého (IS LPZ)

Dokumenty LPZ


  ZÁVAZNÉ POKYNY - Kompletní metodika sběru dat

Důležité odkazy

MKN-10 online prezentace

Oficiální webový portál české aktualizované druhé verze Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN-10 s interaktivní elektronickou verzí I. dílu (Tabelární seznam) ve formátu HTML.

celý článek