Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19

Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění COVID-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na COVID-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na COVID-19. Aktualizované  české vydání MKN-10 i v podobě  webového portálu aktualizované kódy obsahuje. Zároveň dochází k aktualizaci pokynů pro kódování níže.


Pro kódování akutní lůžkové péče:

Používejte kód U07.1 k vyznačení přítomnosti onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 jako doplňkového kódu, v případě, že je přítomnost viru laboratorně potvrzena a pacient je hospitalizován s odpovídající symptomatologií. Kód U07.1 použijte jako doplňkový vždy na místě vedlejší diagnózy (VDG). Zároveň použijte:

  • kód „J12.8 Jiná virová pneumonie“ v případě přítomnosti pneumonie,
  • kód „J06.8 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest na více místech“, nebo jiný specifický kód projevů infekce bez pneumonie.
  • kód „Z22.8 Přenašeč (nosič) jiných infekčních nemocí“ u hospitalizovaných nosičů onemocnění nebo oligosymptomatických pacientů, například z izolačních důvodů

Vykazování izolačního režimu se řídí pravidly pro vykazování izolace.

Při vyšetření pro podezření na infekci COVID-19, při kterém podezření nebylo prokázáno, kódujte „Z03.8 Pozorování pro podezření na jiné nemoci a patologické stavy“. Zároveň na pozici VDG vykazujte „U69.75 Podezření na COVID-19“.

Vykazování pacientů s těžkým respiračním syndromem vyžadujícím resuscitační péči včetně použití neinvazivní (HFNO, NIV) nebo invazivní ventilace, eliminačních metod (CVVHD, IHD) nebo ECMO se řídí pravidly pro vykazování symptomatických diagnóz (respirační selhání, renální selhání apod.) včetně vykázání kódů výkonů a DRG markerů. Specifické diagnózy mají přednost před nespecifickými (SIRS).

Pro kódování ambulantní péče:

Podezření na COVID-19 a výtěry na SARS-CoV-2 kódujte na dokladech 01 nebo 06 kódem „U69.75 Podezření na COVID-19“.

Pro kódování mortality (v Informačním systému List o prohlídce zemřelého, LPZ):

Používejte kód U07.1 k vyznačení příčiny úmrtí na LPZ v části I., pokud bylo úmrtí způsobeno onemocněním COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2, nebo v části II., pokud tato diagnóza k úmrtí přispěla. Řiďte se obecnými pokyny pro vyplnění příčin smrti.

Aktualizovaný číselník diagnóz pro vykazování v informačním systému LPZ je k dispozici zde: https://www.uzis.cz/res/file/registry/lpz/lpz-ciselnik-diagnoz.xlsx

Pro jiné sběry dat se metodika použití kódu U07.1 může lišit. Pokud není specifikována, řiďte se obecnými pokyny pro vykazování.

1. 4. 2020