Posunutí termínu pro odevzdání personálních a ekonomických výkazů za rok 2020 na 30. 4. 2021

Vzhledem k zátěži personálu PZS v souvislosti s epidemií COVID-19 a rovněž vzhledem k technickým problémům u systémů ÚZIS pro sběr dat byl posunut termín pro odevzdání výkazů E (MZ) 2-01 – Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb a E (MZ) 3-01 – Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb.


Tyto výkazy měly být podle původního harmonogramu odevzdány do 31. 3. 2021. Nový termín pro odevzdání je v souvislosti s výše uvedenými okolnostmi posunutý na 30. 4. 2021.

23. 3. 2021