Příčiny úmrtí v roce 2020 – tisková konference

Zveme vás na společnou online tiskovou konferenci Českého statistického úřadu a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR s názvem Příčiny úmrtí v roce 2020.


Tisková konference se koná ve středu 30. června od 10:00 hodin v aplikaci Microsoft Teams.

Obsah tiskové konference:

  1. Nejčastější příčiny smrti zemřelých v roce 2020 (ČSÚ)
  2. Nadúmrtnost z pohledu příčin smrti (ČSÚ)
  3. COVID-19 jako příčina smrti (ÚZIS ČR)

Přednášející:

  • Marek Rojíček, předseda ČSÚ
  • Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR
  • Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ
  • Šárka Daňková, garantka registru List o prohlídce zemřelého ÚZIS ČR

V případě zájmu o účast na online přenosu tiskové konference se obraťte na:

Tomáš Chrámecký
Odbor komunikace ČSÚ
Tel.: 274 052 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

28. 6. 2021