Červenec – měsíc zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky

Sběr dat a jejich analyzování, které umožňuje popsat celkovou zátěž zhoubnými novotvary (ZN) v české populaci, patří k dlouholetým prioritám Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Přinášíme shrnutí základních epidemiologických charakteristik zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky (C40–C41), kterým je každoročně věnován měsíc červenec.


Zhoubné novotvary kosti, kloubu a chrupavky 

Incidence (tedy počet nově zjištěných onemocnění) ZN kosti, kloubu a chrupavky v recentním období mírně klesá. V roce 2018 bylo v ČR nově diagnostikováno celkem 73 případů, tedy 0,7 na 100 000 osob. U této diagnózy lehce převažuje výskyt u mužů, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,5 : 1.

Mortalita (tedy počet úmrtí na dané onemocnění) ZN kosti, kloubu a chrupavky vykazuje v posledních letech taktéž mírný pokles. V souvislosti se ZN kosti, kloubu a chrupavky v roce 2018 zemřelo 69 osob, tj. 0,6 úmrtí na 100 000 osob.

Prevalence (tedy počet žijících osob, které mají dané onemocnění nebo ho měly v minulosti) ZN kosti, kloubu a chrupavky setrvale narůstá. K 31. 12. 2018 žilo v ČR 1 145 osob s tímto onemocněním, tj. 10,8 případů na 100 000 osob. Prevalence ZN kosti, kloubu a chrupavky je v dlouhodobém trendu podobně jako incidence lehce vyšší v populaci mužů než v populaci žen, poměr zastoupení mužů a žen v roce 2018 byl 1,2 : 1.

Věkové složení osob s hlášeným ZN kosti, kloubu a chrupavky je charakteristické převahou osob ve věku 60–74 let. V období 2014–2018 byl v ČR střední věk nově nemocných 59 let, 50 % pacientů bylo ve věku 37–70 let.

Tabulka 1: Základní epidemiologické charakteristiky zhoubných novotvarů kosti, kloubu a chrupavky (C40–C41).

Incidence  
Absolutní počet (2018) 73
Počet na 100 000 osob (2018) 0,7
Věk pacientů: medián (25.–75. percentil) (2014–2018) 59 (37–70)
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 1,5 : 1
Mortalita  
Absolutní počet (2018)1 69
Počet na 100 000 osob (2018)1 0,6
Prevalence  
Absolutní počet (k 31. 12. 2018) 1 145
Počet na 100 000 osob (k 31. 12. 2018) 10,8
Poměr zastoupení mužů a žen (2018) 1,2 : 1

Zdroj dat: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR; 1 Český statistický úřad

1. 7. 2021