Hospitalizovaní v nemocnicích ČR 2019

Publikace „Hospitalizovaní v nemocnicích ČR“ patří do řady „Zdravotnická statistika“ a prezentuje data za hospitalizované pacienty v ČR na všech odděleních nemocnic, a to včetně nemocnic fakultních i nemocnic následné péče. Zdroj dat pro tuto publikaci představuje Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), který navazuje na informační systém Hospitalizace provozovaný od roku 1960. Vstupním formulářem je Hlášení hospitalizace. Vyplňování a zpracování hlášení se řídí metodikou Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).


Otevřít publikaci

30. 8. 2021