Potraty v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 05/09/19
Celkový počet potratů se v roce 2008 zvýšil na 41 446. Oproti roku 2007 se zvýšil počet samovolných potratů z 14 102 na 14 273 a představuje 34,4 % ze všech potratů. Téměř 73 % potratů proběhlo v tomto roce do 8. týdne těhotenství. Mezi ženami, které žádaly o interrupci, bylo nejvíce žen vdaných, středoškolaček a žen bezdětných. Potraty cizinek představují 7,8 % ze všech potratů.

Souhrnný report