Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2008

Region: ČR
Rok: 2009
Číslo: 26/09
Nejpodstatnějším zjištěním této Aktuální informace jsou počty ošetřených úrazů, a to dopravních, pracovních (školních), sportovních a ostatních a počty zlomenin v populaci. Celková úrazovost v roce 2008 výrazně poklesla, u dětí (0-14 let) dokonce o více než 10 %.

Souhrnný report