Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2003

Region: ČR
Rok: 2004
Číslo: 44/04
Roční výkaz o činnosti chirurgických zdravotnických zařízení, struktura a počet chirur-gických úkonů a úrazů, lékaři a SZP v chirurgických oborech, první ošetření úrazů, první ošetření úrazů dětí, monotrauma, popáleninová chirurgie, alkohol a drogy, chirurgické úkony vztažené k počtu obyvatel.

Souhrnný report