Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2002

Region: ČR
Rok: 2003
Číslo: 35/03

Maximální hodnoty dispenzarizovaných pacientů v ČR a krajích. Zjištěné vady a onemoc-nění na 1 000 dětí (0-14 let) a 1 000 dorostu (15-19 let).Souhrnný report