Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2004

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2005
Číslo: 14/05
Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených v nemocnicích Moravskoslezského kraje v roce 2004 celkem, podle zemí s největším počtem ošetřených cizinců a podle věkových kategorií. Jsou zde uvedeny náklady na zdravotní péči cizinců a pohledávky za neuhrazenou zdravotní péči.

Informace ze zdravotnictví a krajů