Gynekologická péče - činnost v Plzeňském kraji v roce 2004

Region: Plzeňský kraj
Rok: 2005
Číslo: 06/05/19
Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Plzeňském kraji v roce 2004 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic.

Informace ze zdravotnictví a krajů