Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2012

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2013
Číslo: 01/13/19

V roce 2012 byla v nemocnicích Kraje Vysočina poskytnuta zdravotní péče celkem 1 000 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 5,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 656 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2012 dosáhly 212 tis. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů