Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2014
Číslo: 01/14/19

V roce 2013 byla v nemocnicích Moravskoslezského kraje poskytnuta zdravotní péče celkem 3 763 cizincům s celkovými náklady na zdravotní péči v hodnotě 40,7 mil. Kč. Z tohoto počtu 2 612 ošetřených cizinců pocházelo ze zemí Evropské unie. Nejčastěji byli ošetřeni pacienti ze Slovenska. Nejvíce využívaný způsob úhrady za ošetření cizinců z hodnotového hlediska bylo využití zahraničního zdravotního pojištění a platba v hotovosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti za neuhrazenou zdravotní péči o cizince ke konci roku 2013 dosáhly 2,18 mil. Kč.Informace ze zdravotnictví a krajů