Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG

Vzdělávání

Školení

Pro rozšíření informací o nových metodikách, nástrojích a rozdílech oproti předchozímu systému IR-DRG, resp. mezi verzemi systému CZ-DRG pro různé roky bylo vytvořeno:


Dílna CZ-DRG 3.0 revize 1 v praxi

Jako „Dílny“ označujeme telekonferenční setkání (s frekvencí zhruba jednou za dva měsíce), v jejichž rámci jsou prezentována aktuální témata spojená se zaváděním klasifikačního systému CZ-DRG 3.0 revize 1 v roce 2021 a zodpovídány s předstihem zaslané dotazy účastníků.

Příští dílna k tématům kódování zdravotních služeb pro CZ-DRG proběhne 15. 7. 2021 v prostředí MS Teams. Využijte prosím registrační formulář na https://forms.gle/uZoKwzxnZemDEqvx9. Své dotazy zasílejte do 30. 6. 2021 na adresu irena.rubesova@uzis.cz.

Dílna 27. května 2021

Dílna 25. března 2021, seznam prezentací:

Dílna 28. ledna 2021, seznam prezentací:

Metodické dotazy k systému je možné také průběžně pokládat v diskusním fóru DRG Restart.


Webinář kódování zdravotních služeb CZ-DRG 3.0 revize 1

Na podzim 2020 proběhla série šesti webinářů, tedy telekonferenčních prezentací soustředěných na změny CZ-DRG 3.0 revize 1 oproti předchozím verzím systému CZ-DRG a rozdílům oproti systému IR-DRG. Důraz byl kladen na pravidla kódování diagnóz a další metodické materiály.

Podklady k webináři:


Historické konference a vzdělávací akce

O klasifikaci

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyvíjí Klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG v rámci projektu DRG Restart.

Podrobnější informace jsou zveřejňovány ve webové prezentaci projektu, nebo na stránkách Konference DRG Restart, resp. ve formě Interaktivního webového klasifikátoru.

Výstupy v podobě distribučních balíčků pro jednotlivé roky jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR, konkrétně: