Roční výkazy 2018

(A) Ambulantní péče

A (MZ) 1-01: alergologie a klinická imunologie (A010)
 A010 - Roční výkaz;  A010 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: anesteziologie a intenzivní medicína (A025)
 A025 - Roční výkaz;  A025 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: AT - návykové nemoci (A013)
 A013 - Roční výkaz;  A013 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: biopsie (A054)
 A054 - Roční výkaz;  A054 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: cévní chirurgie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: chirurgie (vč. dětské) (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: cytologie (A054)
 A054 - Roční výkaz;  A054 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: další dětská zařízení (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dermatovenerologie (vč. dětské) (A032)
 A032 - Roční výkaz;  A032 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská a dorostová psychiatrie (A013)
 A013 - Roční výkaz;  A013 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská gastroenterologie a hepatologie (A005)
 A005 - Roční výkaz;  A005 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská onkologie a hematoonkologie (A033)
 A033 - Roční výkaz;  A033 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětská pneumologie (A011)
 A011 - Roční výkaz;  A011 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětské centrum (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětské domovy (A410)
 A410 - Roční výkaz;  A410 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: dětský stacionář (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: diabetologie (A004)
 A004 - Roční výkaz;  A004 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: domácí zdravotní péče (A089)
 A089 - Roční výkaz;  A089 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gastroenterologie (A005)
 A005 - Roční výkaz;  A005 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gerontopsychiatrie (A013)
 A013 - Roční výkaz;  A013 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: gynekologie (vč. dětské) (A018)
 A018 - Roční výkaz;  A018 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: hemodialyzační středisko (HDS) (A065)
 A065 - Roční výkaz;  A065 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: histologie (A054)
 A054 - Roční výkaz;  A054 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: hrudní chirurgie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: infekční (A009)
 A009 - Roční výkaz;  A009 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: jesle (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: kalmetizace (A011)
 A011 - Roční výkaz;  A011 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: kardiochirurgie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: klinická farmacie (A007)
 A007 - Roční výkaz;  A007 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: klinická onkologie (A033)
 A033 - Roční výkaz;  A033 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: korektivní dermatologie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: krevní banka (A051)
 A051 - Roční výkaz;  A051 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: krizové centrum (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: léčba popálenin (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: lékárenská péče (A080)
 A080 - Roční výkaz;  A080 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: lékařská genetika (A037)
 A037 - Roční výkaz;  A037 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: logopedie (A061)
 A061 - Roční výkaz;  A061 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: neurochirurgie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: nukleární medicína (A053)
 A053 - Roční výkaz;  A053 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: oční (vč. dětského) (A030)
 A030 - Roční výkaz;  A030 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: ortopedická protetika (A050)
 A050 - Roční výkaz;  A050 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: ortopedie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: patologie (A054)
 A054 - Roční výkaz;  A054 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: plastická chirurgie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: pneumologie a ftizeologie (A011)
 A011 - Roční výkaz;  A011 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: pracovní lékařství (A064)
 A064 - Roční výkaz;  A064 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: praktický lékař gynekolog (A018)
 A018 - Roční výkaz;  A018 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro děti a dorost (A041)
 A041 - Roční výkaz;  A041 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: praktický lékař pro dospělé (A040)
 A040 - Roční výkaz;  A040 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: přeprava pacientů neodkladné péče (PPNP) (A485)
 A485 - Roční výkaz;  A485 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: psychiatrie (A013)
 A013 - Roční výkaz;  A013 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: psychoterapeutický stacionář (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: radiační onkologie (A033)
 A033 - Roční výkaz;  A033 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: radiologie a zobrazovací metody (A049)
 A049 - Roční výkaz;  A049 - Pokyny pro vyplňování;  A049 - převodník UNIS FNM

A (MZ) 1-01: rehabilitace a fyzikální medicína (A052)
 A052 - Roční výkaz;  A052 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení logopeda (A061)
 A061 - Roční výkaz;  A061 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: samostatné zařízení nelékaře - rehabilitační (A052)
 A052 - Roční výkaz;  A052 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: sexuologie (A013)
 A013 - Roční výkaz;  A013 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: soudní lékařství (A055)
 A055 - Roční výkaz;  A055 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: stacionář (A430)
 A430 - Roční výkaz;  A430 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: tělovýchovné lékařství (A036)
 A036 - Roční výkaz;  A036 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: tkáňová banka (A068)
 A068 - Roční výkaz;  A068 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: toxikologie (A055)
 A055 - Roční výkaz;  A055 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: transfuzní služba (A051)
 A051 - Roční výkaz;  A051 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: traumatologie (A020)
 A020 - Roční výkaz;  A020 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: záchytná stanice (A476)
 A476 - Roční výkaz;  A476 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnická dopravní služba (dříve doprava raněných, nemocných a rodiček)(A095)
 A095 - Roční výkaz;  A095 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnická záchranná služba nebo přeprava pacientů neodkladné péče (A038)
 A038 - Roční výkaz;  A038 - Pokyny pro vyplňování

A (MZ) 1-01: zdravotnické prostředky (A080)
 A080 - Roční výkaz;  A080 - Pokyny pro vyplňování

(E) Pracovníci a ekonomika

E (MZ) 1-01 - Informativní údaje o poskytovateli zdravotních služeb
 E101 - Roční výkaz;  E101 - Pokyny pro vyplňování;  E101 - Příloha 1

E (MZ) 2-01 - Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
 E201 - Roční výkaz;  E201 - Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 3-01 - Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
 E301 - Roční výkaz;  E301 - Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 4-01 - Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování
 E401 - Roční výkaz;  E401 - Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 5-01 - Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – nelůžkové zařízení
 E501 - Roční výkaz;  E501 - Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 6-02 - Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb – lůžkové zařízení
 E602 - Pololetní výkaz;  E602 - Pokyny pro vyplňování

E (MZ) 7-02 - Pololetní výkaz o nákladech na nákup léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

Porada vedení MZ ČR rozhodla prodloužit kompletní výjimku z hlášení výkazu pro zpravodajské jednotky do konce r. 2018. Sběr dat za pololetí i rok 2018 bude tedy u tohoto výkazu plošně nepovinný. ÚZIS ČR případně osloví přímo vedení konkrétních nemocnic, budou-li data potřebná pro validaci vybraných statistických šetření v resortu, a domluví s nimi individuální technické podmínky hlášení těchto dat.

Dobrovolný sběr výkazů E7 za 1. pololetí 2018 proběhne v srpnu, termín ukončení sběru je 31. srpna 2018. Šablony výkazů budou v aplikaci Centrálního úložiště výkazů (CUV) instalovány poslední týden v červenci 2018.

 E702 - Pololetní výkaz;  E702 - Pokyny pro vyplňování;  E702 - Datové rozhraní

(H) Orgány ochrany veřejného zdraví

H (MZ) 2-01 - Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví
 H201 - Roční výkaz;  H201 - Pokyny pro vyplňování

(L) Lůžková péče

L (MZ) 2-01 - Roční výkaz o činnosti poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče (s přílohou)
 L201 - Roční výkaz;  L201 - Pokyny pro vyplňování

L (MZ) 3-01 - Roční hlášení počtu nežádoucích událostí pro centrální hodnocení
 L301 - Roční výkaz;  L301 - Pokyny pro vyplňování

L (MZ) 4-01 - Roční výkaz o detoxifikaci od návykových látek na odděleních nemocnic a v psychiatrických nemocnicích/léčebnách
 L401 - Roční výkaz;  L401 - Pokyny pro vyplňování

(T) Přístrojové vybavení

T (MZ) 1-01 - Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení
 T101 - Roční výkaz;  T101 - Pokyny pro vyplňování

T (MZ) 2-01 - Roční výkaz o nákladech na nákup zdravotnické techniky a speciálního zdravotnického materiálu
 T201 - Roční výkaz;  T201 - Pokyny pro vyplňování

(V) Péče o cizince

V (MZ) 1-01 - Roční výkaz o čerpání zdravotních služeb cizinci
 V101 - Roční výkaz;  V101 - Pokyny pro vyplňování

(Z) Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb

Z (MZ) 1-99 - Hlášení vzniku poskytovatele zdravotních služeb (PZS) – 1 (verze 1)
  Z199 - Hlášení 1 (vyplňovací formulář)