Gynekologická péče - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 05/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru gynekologie v Olomouckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči, činnosti oboru a o dispenzarizovaných pacientkách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče ženských oddělení nemocnic. Celkový počet ošetření se proti předešlému roku mírně snížil o 2,1 %. Na 1 praktického ženského lékaře připadlo v průměru 2 711 registrovaných pacientek. 61 % žen ve věku 15 až 49 let užívalo hormonální nebo nitroděložní antikoncepci. V roce 2012 bylo v kraji evidováno 6 029 porodů a 9 694 gynekologických operací.Informace ze zdravotnictví a krajů