Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2012

Region: Kraj Vysočina
Rok: 2013
Číslo: 11/13/19

Informace ze zdravotnictví o chirurgické péči v Kraji Vysočina za rok 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti včetně úrazovosti a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V ambulancích bylo ošetřeno 248 tisíc pacientů, 84 tisíc s úrazem, z toho bylo 17 tisíc zlomenin. Z toho plyne, že každý třetí pacient měl úraz a každý pátý úraz byla zlomenina. Informace ze zdravotnictví a krajů